News at IFV

Most of our news are in swedish.

Så kan barnhälsovården minska klyftorna

2018-04-19

Seminarium på SNS, 19/4 2018

Medverkande

Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd (kd) i Stockholms läns landsting
Martin Karlsson, professor i nationalekonomi, University of Duisburg-Essen
Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare i Stockholms län och verksam vid Rinkeby BVC
Therese Nilsson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning.
Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, Uppsala universitet

Samtalet leds av Gabriella Chirico Willstedt, forskningsledare, SNS.

Se seminariet på den här länken:
https://www.sns.se/aktuellt/sa-kan-barnhalsovarden-minska-klyftorna/