News at IFV

Most of our news are in swedish.

Interventionsforskning på ensamkommande flyktingungdomar. Etiskt problem eller nödvändighet?

2019-06-25

SBU och Socialstyrelsen seminarium om en pågående randomiserad kontrollerad utvärdering av stöd till ensamkommande med posttraumatisk stress.

Den 5 juni arrangerade SBU och Socialstyrelsen ett seminarium där Anna Sarkadi berättade om en pågående randomiserad kontrollerad utvärdering av stöd till ensamkommande med posttraumatisk stress. Seminariet spelades in för att ge möjlighet för flera att ta del av presentationen.

Filmen finns här: https://youtu.be/cKGkSoVzz5k