Nyheter vid IFV

FORTE-anslag till Linda Moberg och Mio Fredriksson

2017-10-31

Gruppens Linda Moberg (PI) och Mio Fredriksson har tilldelats medel från Forte i utlysningen Forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Utlysningen syftar till att ge en vetenskapligt underbyggd kunskapsbas om organisering och styrning av hälso- och sjukvård och socialtjänst.