Nyheter vid IFV

Föräldrars tankar kring genetisk screening innan graviditet

2016-10-19

Tekniker för genetisk screening har utvecklats på senare år. Nu är det möjligt att testa om man är bärare av anlag för flera sjukdomar redan innan det är dags at försöka bli gravid. Men vill blivande föräldrar veta vilka sjukdomar de kan föra vidare till sina barn?

En grupp forskare från Uppsala universitet (Maria Ekstrand Ragnar, Tanja Tydén, Ulrik Kihlbom och Margareta Larsson). har undersökt hur 777 par som ingår i en svensk studie om graviditetsplanering tänker kring prekonceptionell genetisk screening (på engelska preconceptional genetic carrier screening, eller PCS). Det visade sig att en tredjedel av föräldrarna kan tänka sig screening innan graviditeten, medan knappt en tredjedel inte kunde tänka sig att göra det.

UIrik Kihlbom, lektor i medicinsk etik
Ulrik Kihlbom, Lektor i medicinsk etik

Ulrik Kihlbom är en av författarna. Enligt honom är det viktigt att ta hänsyn till föräldrars syn på screening innan man fattar politiska beslut om vi ska erbjuda det i hälso- och sjukvården.

- Resultaten visar att det finns skillnader i attityder till genetisk information i relation till reproduktion. Men det visar också att det finns stor osäkerhet, säger Ulrik Kihlbom.

En tredjedel av föräldrarna var osäkra på om de skulle vilja ha sådan information. Den här typen av screening är inte implementerad i Sverige än. 

Enligt författarna är både män och kvinnor osäkra men det finns en del skillnader. Kvinnorna uttryckte mer oro för att screeningen ska få negativa konsekvenser än männen. Personer som har erfarenhet av fosterdiagnostik var mer intresserade än andra. För kvinnor fanns också ett samband med positiva attityder till att välja kön på barn och den här typen av screening. Män med låg självskattad hälsa och positiva attityder till fosterdiagnostik och planering av graviditeter var också mer intresserade av screening innan graviditet.

Läs artikeln i Upsala Journal of Medical Sciences: Swedish parents’ interest in preconception genetic carrier screening