Nyheter vid IFV

Pris för bästa muntliga presentation på internationell trycksårskonferens

2017-09-29

Eva Sving, medicine doktor och patientsäkerhetssamordnare, fick pris för bästa muntliga presentation vid European Pressure Ulcer Advisory Panel conference i Belfast 20-22 september. Presentationen valdes ut av 38 bidrag och hette”Sustainability of a multi-faceted intervention to implement evidence based pressure ulcer prevention”. Medförfattare var Lena Gunningberg, Marieann Högman, Anna-Greta Mamhidir och Lennart Fredriksson.