Nyheter vid IFV

Nytt rektorsråd för god forskningssed

2018-02-01

Från och med februari är Stefan Eriksson, universitetslektor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- och bioetik, rektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet.

Uppdraget som rektorsråd för god forskningssed är helt nytt vid universitetet och handlar bland annat om att driva och samordna universitetsövergripande frågor kring god forskningssed samt att vara rådgivande till rektor.

– Målet är att vi ska arbeta mer koordinerat och strategiskt med forskningsetiska frågor, både inom och utanför universitetet. Det finns redan ett stort engagemang på olika nivåer som jag hoppas kunna samla och därmed öka medvetenheten, säger Stefan Eriksson.

Han hoppas också att rollen som rektorsråd ska ge möjligheter att öka kunskapsspridningen kring forskningsetiska frågor. Det första han planerar att ta tag i är att hitta former för dialog och kunskapsutbyte inom universitetet.

– Jag vill försöka skapa en struktur för återkommande fördjupning där vi tillsammans med flera aktörer vid universitetet kan föra en dialog kring forskningsetik. Det kommer troligtvis att genomföras i form av en seminarieserie som ska starta inom kort, säger han.

Uppdraget omfattar 25 procent av en heltid och löper från den 1 februari 2018 till och med den 31 mars 2021.

https://mp.uu.se/web/nyheter/-/nytt-rektorsrad-for-god-forskningssed