Nyheter vid IFV

Ny rapport från Socialstyrelsen om SVF

2018-03-27

Forskargruppen Hälso- och sjukvårdsforskning har bidragit med ett avsnitt om konsekvenserna av uteblivet stimulansmedel i Socialstyrelsens senaste lägesrapport om införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) i cancervård.