Nyheter vid IFV

Kapitel av Linda Moberg i Tillitsdelegationens forskningsantologi

2018-06-15

Torsdag den 14 juni överlämnade Tillitsdelegationen sitt huvudbetänkande Med tillit växer handlingsutrymmet, delbetänkandet En lärande tillsyn och forskningsantologin Styra och leda med tillit till civilminister Ardalan Shekarabi. HSF:s Linda Moberg har bidragit med kapitlet Samverkan mellan tillsynsmyndigheter i forskningsantologin.