Nyheter vid IFV

Medel tilldelade projektet Fundamentals of Care

2018-06-20

Inger Holmström och Åsa Muntlin Athlin, associerade till forskargruppen HSF, har tilldelats medel för en doktorandtjänst i projektet ”Fundamentals of care at the emergency department – an emergency nursing intervention focusing on critically ill patients”. I projektet avser man att testa en intervention som ska säkerställa att basala vårdbehov inte förbises i akuta situationer.