Nyheter vid IFV

Ny bok om delaktighet och patientmedverkan

2018-08-29

Ann Catrine Eldh, associerad till forskargruppen HSF, har publicerat boken Delaktighet och patientmedverkan som behandlar det för vård och omsorg centrala begreppet
patientdelaktighet. Även Ulrika Winblad har bidragit till ett av bokens kapitel.