Nyheter vid IFV

Vårdfokus om begreppen patient- och personcentrerad vård

2018-10-17

En publikation av bland andra Inger Holmström, associerad till gruppen Hälso- och sjukvårdsforskning, har uppmärksammats i tidningen Vårdfokus under rubriken Patientcentrerad eller personcentrerad - har du koll på skillnaden? Genom en litteraturstudie har man undersökt hur de två begreppen förhåller sig till varandra och likheter och skillnader i hur de används.