Nyheter vid IFV

SLS utser Anna Sarkadi till årets etikpristagare

2018-10-24

Etiskt och professionellt förhållningssätt viktigast vid svåra beslut i sjukvården – SLS utser Anna Sarkadi till årets etikpristagare

https://www.mynewsdesk.com/se/svenska-laekaresaellskapet/pressreleases/etiskt-och-professionellt-foerhaallningssaett-viktigast-vid-svaara-beslut-i-sjukvaarden-sls-utser-anna-sarkadi-till-aarets-etikpristagare-2774427