Nyheter vid IFV

Forte-medel till Mio Fredriksson för projekt om styrning

2018-11-01

Mio Fredriksson har tilldelats medel i Fortes utlysning om välfärdens kvalitet, organisation och processer.

Mio Fredriksson från gruppen Hälso- och sjukvårdsforskning har tilldelats ca 5 miljoner i Fortes utlysning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Projektet handlar om effekter av patient- och medborgarmedverkan i styrningen av hälso- och sjukvård. Medsökande i projektet är Linda Moberg och Ulrika Winblad.