Nyheter vid IFV

Ny rapport om prediktiv modellering vid Sjukvårdens Larmcentral

2019-01-07

I en ny rapport presenteras data om besluten som fattas av sjuksköterskor vid Sjukvårdens Larmcentral i Uppsala, och hur prediktiva maskininlärningsmodeller kan nyttjas för att komplettera det befintliga beslutsstödet. Forskare från Hälso- och sjukvårdsforskningsgruppen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap arbetar nu med att genom intervjustudier undersöka hur sjuksköterskorna vid larmcentralerna i Uppsala, Västmanland, och Sörmland upplever sitt arbete och bruket av beslutsstöd vid bedömningen av akut sjuka patienter.

Rapporten kan finns att läsa här: http://emdai-whitepaper.ucpr.se