CHAP - Child Health and Parenting

The research group CHAP is an interdisciplinary research environment focusing on societal interventions to promote the mental health of children and parents.

The group is led by Professor Anna Sarkadi, specialist in public health medicine.
There are currently 19 people in the group with backgrounds in psychology, public health, medicine, health economy, and social-, behavioural-, and nursing science.

More about the research group

Contact our researchers

CHAP logo with different color faces

En uppföljning - Barns och ungas röster om 'Corona'

Children and adolescents

En uppföljning - Hur upplever barn och unga corona-krisen?

Det är nu ett år sedan som Corona började och vi vill veta vad barn och unga tycker om pandemin. Tillsammans med Barnombudet i Uppsala län (BOiU) gör vi nu en studie där vi hoppas att så många barn och ungdomar som möjligt ska svara på frågor om hur året med Corona har varit för dem.

LÄS MER OM PROJEKTET

Welcome to a one-day workshop in Health Economics on the 24th of April!

This workshop is directed to those who would like to learn more about the methods used in health economic evaluation of clinical studies, with a focus on interventions within mental health.

Click on the registration link below and read more about the workshop before you register.

Sign up here!

 • Anna Sarkadi

 • Inna Feldman

 • Helena Fabian

 • Raziye Salari

 • Natalie Durbeej

 • Filipa Sampaio

 • Karin Fängström

 • Antonia Tökés

 • Anton Dahlberg

 • Camilla Nystrand

 • Elisabet Fält

 • Richard Ssegonja

 • Laleh Nayeb

 • Anna Fäldt

Last modified: 2021-05-11