2016

Anna Sarkadi, new chairperson for the Swedish Association of Social Medicine "It's time for a come-back for social medicine"

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2016/08/Nu-ar-det-tid-for-socialmedicinen-att-komma-tillbaka/

Läkartidningen 24 augusti 2016

Elevens relationer till kamraterna betyder mycket för skolprestationerna, skriver Anna Sarkadi och Ylva B Almquist i en debattartikel i UNT: http://unt.se/asikt/debatt/relationer-avgor-resultat-3366217.aspx

Anna Sarkadi prisad

Forskningsgruppens ledare Anna Sarkadi har erhållit Landstinget i Uppsala läns forskningspris 2013 "för sin forskning kring barns hälsa, framförallt faktorer i familjen, vården och samhället vilka påverkar små barns hälsa". Läs mer här.

Hennes blogg om föräldraskapsforskning finner du här.

Nyheter om studien Fokus barn och föräldrar

För bvc-sjuksköterskor: nu finns somaliska, engelska och arabiska versioner av formulären samt informationstext på sorani att hämta på Rikshandboken. Gå till www.rikshandboken-bhv.se eller läs mer här.

Pressmeddelande, Uppsala universitet

Om studien på privatmedicin.se

Om studien på forskning.se