Seminarier

På denna sida presentars kommande projektplansseminarier och halvtidsseminarier. 

program 2019

November

Halvtidsseminarium för Kerstin Ahlqvist

Tid: 28 november, kl 13.00 
Lokal: Boströmrummet, BMC
Titel: The association of generalized joint hypermobility and pregnancy related pain

December

Licentiatseminarium för Lisa Hultin

Tid: 10 december, kl 9.30.
Lokal: H:son-Holmdahlsalen, Ing 100, 2 tr, Akademiska sjukhuset
Titel: Registered nurses and patients in active pressure ulcer prevention -a descriptive approach

Halvtidsseminarium för Tobias Gustavsson

Tid: 17 december kl 10:00
Lokal: Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet
Titel: Blood-brain barrier transport and intra brain distribution of bispecific antibodies used for immunotherapy and PET imaging in Alzheimer’s disease.  

PROGRAM 2020

Januari

Projektplansseminarium för Cathrine Hultman 

Tid: 23/1 kl 10.00
Lokal: Berfenstamrummet IFV, B11:241b, BMC
Titel: Gene-environment interaction and autonomic arousal in gambling behaviour
Granskare: Fredrik Söderqvist, med dr, epidemiolog, från Kompetenscentrum för Hälsa, Region Västmanland.
Mårten Tyrberg, fil dr i psykologi, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, från Psykiatricentrum, Region Västmanland.

Projektplansseminarium för Cecilia Josefsson 

Tid: 23/1 kl 14-15.00
Lokal: Konferensrummet IFV, B11:216b, BMC
Titel: Implementation and evaluation of a model for management and teaching of foreign-born persons with type 2 diabetes.
Granskare: Professor Birgitta Johansson, IGP, UU och Docent Ulf Risérus, IFV, UU. 

Projektplansseminarium för Tobias Mothes

Tid: 24/1 kl 10.30
Lokal: Lore Zech på Rudbecklaboratoriet
Titel: The role of astrocytes in the progression of Alzheimer’s disease
Granskare: 
Paul O´Callaghan, forskare, institutionen för medicinsk cellbiologi, UU.
Sahar Roshanbin, forskare, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, UU. 

Februari

Halvtidsseminarium för Ulrika Nygren

Tid: 4/2 kl 13.00-15.00
Lokal: Konferensrummet IFV, B11:216b, BMC.
Titel: Teamarbete inom svensk barnhälsovård

Halvtidsseminarium för Hanna Bozkurt Åhman

Tid: 19/2, kl 13.00-15.00
Lokal: Boströmrummet, BMC
Titel: Timed Up-and-Go dual-task test as a marker for dementia disorder