”Primärvårdens områdesansvar bör återupprättas”

2020-06-29

Primärvården bör bli navet i arbetet mot psykisk ohälsa. Där finns kunskap om det lokala hälsoläget och där kan olika aktörer och insatser samordnas, skriver läkare som är inriktade mot socialmedicin.

Läs hela debattartikeln!

Last modified: 2021-12-17