Uppsala sjuksköterskehem

Alumner vid Sjuksköterskeprogrammet Uppsala universitet

Aktuellt

Årsmötet är INSTÄLLT 

Årsmötet på torsdag den 19 mars STÄLLS IN för att minska risken att sprida smitta under pågående Coronavirus-epidemi. Det gäller även föreningens övriga inplanerade aktiviteter, vg se nedan!
 
Vi återkommer med ett nytt datum för årsmötet när vi vet mer om situationen. Nuvarande styrelse och övriga valda ledamöter fortsätter arbetet tills att årsmötet kan hållas. 
Sprid gärna meddelandet till dem som kan tänkas vara berörda.
Sköt om er!
Styrelsen

Inbjudan och dagordning

Föreläsningar:
V0

Nästa föreläsning är INSTÄLLD:

T

Måndagskaffe:
M0

Nästa måndagskaffe: INSTÄLLT
 

::

 

För dig som nu läser Sjuksköterskeprogrammet


Stipendium att söka...

..om du t.ex. ska studera utomlands, vidareutbilda dig eller delta i vårdkonferenser.

Studenter som går grundutbildningen vid sjuksköterskeprogrammet, Uppsala universitet, kan söka stipendium till exempel om de går del av grundutbildningen utomlands och ekonomiska bidrag om de är i behov därav och uppfyller skatteverkets regler för ekonomiska bidrag. Läs mer om hur du ansöker via länken nedan:

Bli medlem i Föreningen Uppsala Sjuksköterskehem - Alumn
Ansök nu - det lönar sig!

  • Du ska ha gått din grundutbildning i Uppsala.
  • Du kan bli medlem då du börjar utbildningen till sjuksköterska.
  • Du betalar ingen medlemsavgift förrän du fått din legitimation.
  • Som student kan du söka stipendium om du gör delar av din utbildning i utlandet.
  • Som sjuksköterska kan du söka stipendier för vidareutbildning eller för att delta i vårdkonferenser när du betalat avgift i två år.
  • Du söker medlemsskap här.


Besök gärna Uppsala Sjuksköterskehems Facebooksida