Utbildning

Institutionen ger fristående kurser inom bl.a. folkhälsovetenskap, vårdvetenskap, etik och funktionshinder. Vi bedriver också undervisning på masterprogrammet i folkhälsa, sjuksköterskeprogrammet, läkarprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet. 

Program och kurser vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Fristående kurser

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap ger fristående kurser inom en rad olika ämnesområden. Sök bland våra fristående kurser här.

Reaktiveringskurs för legitimerade sjuksköterskor

Uppsala universitet och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap erbjuder nu en kurs för sjuksköterskor som har lämnat vården. Du får aktuella kunskaper för att kunna identifiera, bedöma och tillgodose patientens vårdbehov för att kunna utföra god och patientsäker vård. Här kan du läsa mer om kursens innehåll. Kursen startar den 8 juni och ges under två veckor. Du ansöker via antagning.se, kom ihåg att ange "sommar 2020" som termin, då hittar du den lättare.

Program

Institutionens lärare och administratörer är engagerade i olika program vid Uppsala universitet. Via länkarna hittar du information om de olika programmen.

Kandidat- och magisterexamen i vårdvetenskap

Institutionen erbjuder fristående kurser inom huvudområdet vårdvetenskap, inklusive examensarbete på kandidat- och magisternivå.

Kandidatexamen

För dig som har en äldre sjuksköterskeexamen där kandidatuppsats inte ingick, så kan du söka följande kurser om du önskar en kandidatexamen i vårdvetenskap:

  • 3FV162 Vetenskaplig metodik II, 7,5 hp (ges vårterminer)
  • 3FV146 Vårdplanering och kvalitetsutveckling, fortsättningskurs C, 7,5 hp(ges vårterminer)
  • 3FV297 Examensarbete i vårdvetenskap, 15 hp (ges höstterminer)

Dessa kurser ingick tidigare i kurspaketet Vårdvetenskap C. Om du uppfyller behörigheten och blir antagen till dessa kurser så har du (efter att ha avslutat kurserna) möjlighet att ta ut en kandidatexamen i vårdvetenskap. 

Magisterexamen

För dig som önskar en magisterexamen i vårdvetenskap så kan du söka följande kurser:

  • 3FV347 Forskningsdesign och vetenskaplig metod inom vårdvetenskap, 7,5 hp (ges vårterminer)
  • 3FV348 Teorier och modeller inom vårdvetenskap, 7,5 hp (ges vårterminer)
  • 3FV296 Examensarbete i vårdvetenskap, 15 hp (ges höstterminer)

Dessa kurser ingick tidigare i kurspaketet Vårdvetenskap D. Om du uppfyller behörigheten och blir antagen till dessa kurser så har du (efter att ha avslutat kurserna) möjlighet att ta ut en magisterexamen i vårdvetenskap. 

Vid frågor, mejla kursadministrationenIFV@pubcare.uu.se.